Våra värderingar

Tre viktiga ord

Vi har alltid tre viktiga ord med oss som hjälper oss att hålla den höga nivå vi eftersträvar:


MOTIVATION
Det är människor vi arbetar med

 

PROAKTIVITET
Det är vi som ska ligga ett steg före


UTVECKLING
Det är framtiden vi tar sikte på

 

Våra värderingar gör verklig nytta först när de genomsyrar vår verksamhet. Vi har med de här fem punkterna i allt vi tar oss för:


1. PERSONALEN ÄR VÅR FRÄMSTA RESURS.
Vår leverans är helt beroende av att vi har motiverad personal med rätt förmåga.


2. UTVECKLING OCH FÖRNYELSE ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG.
Vi behöver vara proaktiva och lyssnande, så att vi har morgondagens lösningar för att lösa dagens problem.


3. TÄNK PÅ MÖJLIGHETERNA, LÖS PROBLEMEN!
Fokus på hinder skapar hinder, fokus på möjligheter ger lösningar.


4. DET SKA VARA ROLIGT ATT GÅ TILL JOBBET.
Motiverad personal ger låg personalomsättning och minskad sjukskrivning.


5. ANSVAR FÖR ARBETSINSATSEN.
Medarbetare som får ta ansvar för sin egen arbetsinsats utvecklar sig själv och därmed verksamheten.

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö


Göteborg
Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg


Kristianstad
Industrigatan 50
291 53 Kristianstad


Stockholm
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö


Karlskrona
Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

-