Receptions­service

Receptionen är porten till hela ditt företag. Ett trevligt och kompetent bemötande där innebär en bra start för alla typer av arbetsrelationer. Har ni behov av någon som kan ta emot era besökare, eller någon som kan avlösa befintlig receptionist?

Vi hjälper er med receptionsservice. Vi kan också kombinera våra receptionstjänster med det övriga serviceutbudet. Vi kan till exempel bemanna receptionen på de tider där det finns behov. Återigen; det är dina behov och förutsättningar som styr!

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö


Göteborg
Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg


Kristianstad
Vendesgatan 1C
291 53 Kristianstad


Stockholm
Krogtäppan 19
137 68 Jordbro

-