Personalrestaurang

God mat och trevligt bemötande är en upplevelse!

Kundpartner anpassar maten efter våra kunders önskemål och förutsättningar. Tillsammans med representanter från kundens personal sätter vi upp kriterier och förslag på menyer som skall känneteckna Kundpartners personalrestaurang.

Så långt det är möjligt och när förutsättningarna tillåter det, arbetar vi med goda råvaror från grunden utan halvfabrikat. Vår ambition är att använda råvaror av god kvalitet och om möjligt närodlat.

Vi arbetar gärna med temaveckor för att skapa upplevelser runt maten.

Utifrån vår personalrestaurang kan vi även erbjuda kunden catering till konferenser, personalträffar m m. Vår kompetenta personal kan med lite framförhållning erbjuda det mesta i matväg.

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö


Göteborg
Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg


Kristianstad
Vendesgatan 1C
291 53 Kristianstad


Stockholm
Krogtäppan 19
137 68 Jordbro

-