VÅR PERSONAL

Kundpartners personal är motiverad, servicebenägen och kompetent. Vi tillämpar individuell lönesättning i ett lokalt förhandlar avtal. Vi arbetar ständigt med kompetens-, service- och ledarutveckling för att personalen ska trivas och aktivt bidra till att utveckla servicenivån. All vår personal har befogenhet att sälja och anpassa tjänsteutbudet efter ändrade behov och önskemål hos kund. Vår personalpolicy hjälper oss att uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

I policyn står det att personalen ska:

» känna sig duktig, viktig och delaktig.
» känna till, acceptera och arbeta efter mål.
» känna till värderingar och regler.
» kunna påverka sin arbetssituation.
» uppfatta organisationen som tydlig och känd.
» få möjlighet till vidareutbildning
» ha tillgång till behövlig information.
» vara en del av en organisation där alla är välutbildade.

Carina Nilsdotter
Verksamhetsledare
Skåne Nordväst
0707-397540
carina@kundpartner.se

Caroline Forsell
Verksamhetsledare
Göteborg
073-1790927
caroline@kundpartner.se

Therese Bergström
Verksamhetsledare
Skåne Nordväst
0768-479666
therese@kundpartner.se

Susanne Fridén
Verksamhetsledare Stockholm
0731-790920
susanne.friden@kundpartner.se

Fredrik Gustavsson
Verksamhetsledare
Blekinge
0734-077708
fredrik@kundpartner.se

Malin Kalmering
Verksamhetsledare
Skåne Sydväst
0731-790925
malin@kundpartner.se

Ireet Adus
Säljare
0739-266051
ireet@kundpartner.se

Paul Björk
Verksamhetsledare Skåne öst
0731-285978
paul@kundpartner.se

Linda Cedergren
Verksamhetsledare Skåne öst
0731-790922
linda@kundpartner.se

Sandra Hernandez
Verksamhetsledare Skåne Nordväst/Halmstad
0731-287122
sandra@kundpartner.se

Susanne Johansson
Regionchef
0739-607742
susanne@kundpartner.se

Mona Randau
Ekonomi/Admin
0706-005880
mona@kundpartner.se

Ann-Christine Nilsson
Ekonomi/Admin
0731-790921
ann-christine@kundpartner.se

Elizabeth Cortas
Ekonomi/Admin
0731-280619
elizabeth@kundpartner.se

Roy Lindqvist
Vice vd
0707-470830
roy@kundpartner.se

Peter Rehnström
Vd
0707-333743
peter@kundpartner.se