Vårt miljöarbete.

Kundpartner är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Kundpartner tar årligen fram alla miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet och sätter upp miljömål avseende de miljöaspekter som är betydande.

I Kundpartners miljöpolicy står det att vi ska:

  • Möta våra kunders krav och förväntningar på säkra och miljöanpassade servicekoncept.
  • Bedriva ett aktivt miljöarbete, där vi arbetar förebyggande i syfte att minimera miljöpåverkan.
  • Arbeta med en helhetssyn där vi har en god kunskap om våra produkter och metoder.
  • Kontinuerligt utveckla och förbättra Kundpartners verksamhet.
  • Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.
Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Karlskrona

Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Kristianstad

Industrigatan 50
291 36 Kristianstad

Halmstad

Kristinehedsvägen 27
302 44 Halmstad

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa