Miljöarbete

Kundpartner är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

I Kundpartners miljöpolicy står det att vi ska:

  • Möta våra kunders krav och förväntningar på säkra och miljöanpassade servicekoncept
  • Bedriva ett aktivt miljöarbete, där vi arbetar förebyggande i syfte att minimera miljöpåverkan
  • Arbeta med en helhetssyn där vi har en god kunskap om våra produkter och metoder
  • Kontinuerligt utveckla och förbättra Kundpartner Syds verksamhet
  • Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö


Göteborg
Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg


Kristianstad
Industrigatan 50
291 53 Kristianstad


Stockholm
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö


Karlskrona
Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

-