Vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetspolicy

Kunden i centrum.
Kundpartner ska ha nöjda kunder.

Medarbetaren i fokus.
Alla medarbetare ska vara engagerade och ta ansvar för utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kvalitet och säkerhet i arbetet.
Vi ska ha ett brett kvalitetstänkande och arbeta med ständiga förbättringar i hela företaget.

Kvalitetsuppföljning

Kundpartners kvalitetssystem är i harmoni med ISO 9000, men flexibelt och lättanpassat för att fungera med våra kunders system. Kundpartner använder programvaran Avista för kvalitetssäkring.

Vi har ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa att servicenivån är hög och att alla parter är nöjda.

Vår personal utför egenkontroller. Avvikelser dokumenteras och hanteras.

Vår ledningspersonal utför kontinuerlig uppföljning av levererad kvalitet. Denna kvalitetskontroll är underlag för att vi levererar avtalad kvalitet, utvecklar vår verksamhet hos kund, samt utgör underlag för vår individuella lönesättning.

Vi genomför även kvalitetsuppföljning och utvärdering av vårt samarbete tillsammans med kund så att servicen håller rätt nivå samt att vi gemensamt utvecklar vår verksamhet hos kund.

Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa

Karlskrona

Slottsvägen 11

371 62 Lyckeby

Kristianstad

Industrigatan 50

291 36 Kristianstad

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö