Kvalitet

Kvalitetspolicy

  • Kunden i centrum. Kundpartner Syd ska ha nöjda kunder.
  • Medarbetaren i fokus. Alla medarbetare ska vara engagerade och ta ansvar för utvecklings- och förbättringsarbetet.
  • Kvalitet och säkerhet i arbetet. Vi ska ha ett brett kvalitetstänkande och arbeta med ständiga förbättringar i hela företaget.

Kvalitetsarbetet

  • Vi har en mängd sätt för att säkerställa att servicenivån är hög och att alla parter är nöjda.
  • Vår personal utför egenkontroller. Avvikelser dokumenteras och hanteras omgående.
  • Vår ledningspersonal utför kontinuerlig utvärdering av kvaliteten. Denna kvalitetskontroll är både underlag för utveckling av verksamheten hos kund, och ett sätt att tillämpa individuell lönesättning.
  • Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans med kund så att servicen håller rätt nivå och hur vi tillsammans kan utveckla servicenivån framöver.

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö


Göteborg
Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg


Kristianstad
Industrigatan 50
291 53 Kristianstad


Stockholm
Varuvägen 9
125 30 Älvsjö


Karlskrona
Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

-