För 10 år sedan började FC Rosengård att arbeta med olika sociala insatser och projektet Boost har vuxit fram med tiden. Idag skapar FCR & Kundpartner arbetstillfällen tillsammans. ”Alla vinner på det: vi i företaget, samhället och framför allt de unga som får en chans att komma in på arbetsmarknaden och börja bygga ett eget liv” säger platschef Tommy Brynningsen.

Boost by FCR arbetar för att hjälpa unga vuxna som behöver en knuff i rätt riktning för att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur länge man stannar i programmet är helt individuellt. Detsamma gäller upplägget som kartlägger vilka förutsättningar som finns men ska också hjälpa till att upp självkänslan hos de som medverkar. Vill du veta mer om Boost by FCR? Här kan du läsa mer om projektet, http://www.boostbyfcr.se/.