Kaffe och vatten – så självklart!

Utan kaffe och vatten på arbetsplatsen stannar Sverige. Vår städpersonal tar hand om skötseln av dina kaffe- och varuautomater, vilket ger dig full service och inga framkörningsavgifter.

Vi kan leverera kaffe direkt från tillverkare till kund, utan mellanhänder. En av våra samarbetspartners är Bonamat. I deras automater bryggs kaffet genom pappersfilter och tänk på hur många möten och hur många koppar kaffe det är – du är värd en hög kvalitet.

Vi erbjuder kaffe- och vattenlösningar till både små och stora företag.

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö


Göteborg
Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg


Kristianstad
Vendesgatan 1C
291 53 Kristianstad


Stockholm
Krogtäppan 19
137 68 Jordbro

-