Hållbarhet.

En hållbar utveckling.
Kundpartner bidrar till en hållbar utveckling och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar arbetsmiljön, både för våra kunders personal och Kundpartners anställda, samt för miljö och samhälle. Som kund till Kundpartner är ni en del i vårt hållbarhetsarbete, där vi tillsammans visar omtanke för omvärlden och bidrar till ett mer välmående samhälle.

Övergripande arbetar Kundpartner med:

 • God hälsa och välbefinnande.
 • Jämställdhet.
 • Rent vatten och sanitet.
 • Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Minskad ojämlikhet.
 • Hållbar konsumtion och produktion.
 • Att bekämpa klimatförändring.
 • Ekosystem och biologisk mångfald.

I Kundparters hållbarhetsarbete fokuserar vi under 2023 på:

Frisk Arbetsmiljö

 • Kundpartner förbättrar hälsan för både för den egna och kundens personal.
 • Vi mäter mikropartiklar i luften och analysera mätvärdena.
 • Våra städmetoder och mekanisering minskar skadliga mikropartiklar i luften.

Personalen är vår främsta resurs

 • Vi har bra arbetsförhållanden avseende utrustning och utbildning.
 • Goda förutsättningar och ett utvecklande ledarskap minskar stressen hos personalen.
 • Vår personal är välutbildade i ergonomi samt i städ- och maskinkompetens.
 • Tydlig feedback till personal.

Hållbar konsumtion och produktion

 • Vi ska köpa in miljömärkta produkter.
 • Bra logistik och närproducerat minimerar transporter.
 • Kemikalier används enbart där det behövs – annars vatten med mikrofiber.
 • Kemikalieförbrukning följs upp och analyseras.
 • Vi tillhandahåller återvinningssystem och minskar engångsprodukter.

CSR-arbete
I samarbete med FC Rosengård är Kundpartner huvudsponsor för Football for Life som bidrar till unga kvinnors utveckling och utbildning på Sydafrikas landsbygd.

Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Karlskrona

Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Kristianstad

Industrigatan 50
291 36 Kristianstad

Halmstad

Kristinehedsvägen 27
302 44 Halmstad

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa