Frisk arbetsmiljö.

Nytt städkoncept.

Hur ser er inomhusmiljö ut avseende luften som ni andas in och ytorna som ni tar i? Påverkas frisknärvaron och sjukfrånvaron av hur er inomhusmiljö ser ut? Dessa frågor ställde vi oss i Kundpartner och utifrån vårt arbete med svaren till frågorna kom vi fram till städkonceptet Frisk arbetsmiljö.

Kundpartner ser ett större fokus på en friskare arbetsmiljö där våra tjänster inom lokalvård och desinficering har fått en allt viktigare roll. Fokus ligger mer och mer på hur den fysiska miljön kan öka medarbetarnas välmående, där faktorer som inomhusluft, renhet, ljussättning, ergonomi, och sociala ytor är av stor vikt.

Det som inte syns

Vi vistas 90-95% av tiden inomhus, på jobbet eller hemma, därför är det mycket viktigt med bra luft i vår innemiljö. Studier visar att inomhusluften oftast är mycket sämre än utomhusluften. Mikropartiklar som vi andas in har en långsiktig negativ påverkan i form av bl a luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Kundpartner anser att det är hög tid att, tillsammans med våra kunder, hitta lösningar som kan förebygga och begränsa de långsiktiga hälsoriskerna.

Mikropartiklar

Ökat antal mikropartiklar i luften ger enligt ett flertal studier inte bara långsiktigt en ökad risk för svåra sjukdomar, utan även en minskad koncentration/produktivitet under dagen. Städmetoder som minskar antalet mikropartiklar i luften bidrar till en bättre arbetsmiljö på jobbet. Detta kan kontrolleras med partikelmätare och även kompletteras med enkäter som kundens medarbetare fyller i avseende hur de upplever sin arbetsmiljö.

Må bra på jobbet

En bättre luftkvalitet och arbetsmiljö på jobbet bidrar till att personalen mår bättre på arbetsplatsen och att de anställda gärna kommer tillbaka till jobbet från hemarbete.

Kundpartners tjänster ger en ökad trivsel, frisknärvaro och koncentrationsförmåga/produktivitet hos kundens medarbetare. Bättre utbildade och mer servicemedvetna medarbetare är en förutsättning för detta.

Kundpartner vill bidra och medverka i företagens planering av praktiska arbetsmiljöfrågor som exempelvis städning och rutiner för hygien.
Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa

Karlskrona

Slottsvägen 11

371 62 Lyckeby

Kristianstad

Industrigatan 50

291 36 Kristianstad

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö