Kundpartners visselblåsarfunktion.

Som medarbetare ska du känna dig trygg.

Här kan du anonymt beskriva missförhållanden som du vill informera Kundpartners ansvariga ledning om.

Hur kan vi bli bättre?

Våra värderingar.

1. PERSONALEN ÄR VÅR FRÄMSTA RESURS.
Vår leverans är helt beroende av att vi har motiverad personal med rätt förmåga.

2. UTVECKLING OCH FÖRNYELSE ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG.
Vi behöver vara proaktiva och lyssnande, så att vi har morgondagens lösningar för att lösa dagens problem.

3. TÄNK PÅ MÖJLIGHETERNA, LÖS PROBLEMEN!
Fokus på hinder skapar hinder, fokus på möjligheter ger lösningar.

4. DET SKA VARA ROLIGT ATT GÅ TILL JOBBET.
Motiverad personal ger låg personalomsättning och minskad sjukskrivning.

5. ANSVAR FÖR ARBETSINSATSEN.
Medarbetare som får ta ansvar för sin egen arbetsinsats utvecklar sig själv och därmed verksamheten.

Vår personalpolicy.

Personalen ska:
» känna sig duktig, viktig och delaktig.
» känna till, acceptera och arbeta efter mål.
» känna till värderingar och regler.
» kunna påverka sin arbetssituation.
» uppfatta organisationen som tydlig och känd.
» få möjlighet till vidareutbildning
» ha tillgång till behövlig information.
» vara en del av en organisation där alla är välutbildade.

Vår kvalitetspolicy.

» Kunden i centrum. Kundpartner Syd ska ha nöjda kunder.
» Medarbetaren i fokus. Alla medarbetare ska vara engagerade och ta ansvar för utvecklings- och förbättringsarbetet.
» Kvalitet och säkerhet i arbetet. Vi ska ha ett brett kvalitetstänkande och arbeta med ständiga förbättringar i hela företaget.

Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Karlskrona

Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Kristianstad

Industrigatan 50
291 36 Kristianstad

Halmstad

Kristinehedsvägen 27
302 44 Halmstad

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa