Bygglogistik.

Minskar byggtiden.
En yrkesmedarbetare på ett byggföretag bär material i genomsnitt 20-30% av sin arbetstid. Kundpartner kan minimera detta genom att vår personal tar emot alla leveranser och placerar materialet på rätt plats. Förutom en kostnadsbesparing innebär detta att byggbolagets personal kan arbeta med det som de är kvalificerade för, vilket minskar byggtiden.

Trygg logistik

Då Kundpartners anställda är utbildade på att lossa och transportera material minimerar man risk för skador på personal, material och inredning. På större byggen kan man behöva en ”Man på plats” för att under dagen vid behov flytta och omfördela material och resurser på bygget.

Återvinning

En stor del av hållbarhets- och miljöarbetet är att sortera rätt och ta tillvara på överblivet byggmaterial och restprodukter från bygget. Kundpartners personal hanterar detta i samarbete med renhållningsbolag, så att närmare 100% av det som kan återvinnas återvinns.

Rent och säkert

Kundpartners personal kan även se till att byggarbetsplatsen och byggbodarna är välstädade samt vid behov desinficerade. Om bygget/taket inte är tätt kan resurser snabbt tas fram för att suga upp vatten efter regn. Då byggarbetet är klart kan Kundpartner genomföra såväl byggstädning som den avslutande finstädningen.

Intresserad av bygglogistik?

Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa

Karlskrona

Slottsvägen 11

371 62 Lyckeby

Kristianstad

Industrigatan 50

291 36 Kristianstad

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö