Smittspridning ställer höga krav på städning och hygien.

Smittspridning ställer höga krav på städning och hygien.

Städning med torra metoder minskar antalet mikropartiklar i luften. Så gör även minskad dammsugning. Kontinuerlig rengöring i utrymmen där många vistas, exempelvis med desinficering via elektrostatutrustning, gör att vi snabbt når väldigt bra resultat.

Kundpartner hjälper till att hålla alla arbetsplatser rena och därmed eventuell smittspridning på behörigt avstånd.

Vill du också ha en renare och friskare arbetsmiljö?
https://kundpartner.se/kontakt/

Med stor ära

Med stor ära

Det är med stor ära vi tar emot UC Nordisk tillväxtsigill.

Vi har sedan starten vuxit tillsammans med våra medarbetare och kunder.
Och denna utmärkelse är ett bevis på det hårda arbete som lagts ner.

Vi är ett företag att växa med!

Finalisterna i Clean Bright Awards 2021

Finalisterna i Clean Bright Awards 2021

STOPPA PRESSARNA!

Kundpartner åter i final i Årets Glansföretag – bäst i branschen!

Branschtidningen Rent har för fjärde året i rad nominerat Kundpartner till Clean Bright Award Årets Glansföretag – bästa företaget i branschen! Juryn har utsett Kundpartner som ett av tre företag i final. Vinnaren koras på städmässan i Stockholm 16 november. Kundpartner vann utmärkelsen 2019. Vi är mycket stolta för att, i en bransch med ca 5 000 företag, återigen vara bland de 3 bästa!

Vår gruppledare Mohammad Al-Hilo är dessutom en av tre personer i final i utmärkelsen Clean Bright Award Årets Städare, vilket vi är mycket glada för.

 Juryns motivering:

Kundpartner Syd har på fem år växt från två till 78 miljoner kronor i omsättning. Månadsomsättningen i maj 2021, på cirka 8,5 miljoner, visar att tillväxten håller i sig. Tillväxten har varit organisk och med lönsamhet. Kundpartner har inga offentliga anbud och lägger inte offert/anbud där det är lägsta pris som urval. Personalen trivs och det är mycket låg sjukfrånvaro och personalomsättning.

Kundpartner har ett lokalt löneavtal med individuell och prestationsbaserad lönesättning som sporrar personalen till att utvecklas och ökar kundnyttan. All personal har personliga målsättningar och alla arbetslag sätter gemensamma mål för året, som följs upp på arbetsplatsträffar.

Vi ligger långt fram i teknisk utveckling. Vi städar med robotar, rent vatten, bakterier och har en generellt hög mekanisering i verksamheten. Eftersom vi kan mäta mikropartiklar i luften i realtid kan vi anpassa städningen så att antalet mikropartiklar minimeras så mycket som möjligt. Kunderna får löpande statistik hur kvaliteten är på deras inomhusluft. Kundpartner, som är miljöcertifierat enligt 14001, levererar en hög kvalitet och har digital kvalitetsuppföljning där kunderna informeras löpande.

Kundpartner medarbetare kan bli Årets Städare

Kundpartner medarbetare kan bli Årets Städare

Milan Gajic och Zdenko Ramovic är som två av tre finalister i final i Clean Bright Awards utmärkelse Årets Städare, motiv:

Milan är behjälplig i precis allt man i ett städ- och serviceföretag kan råka ut för, såsom specialstädning, reparation av maskiner och nytänkande när det gäller ergonomisk hållbarhet. Behövs det ett nytt redskap för att hantera ett uppdrag lättare så är inte Milan sen med att uppfinna detta, såvida han inte har hittat det hos någon leverantör. Utöver detta är Milan en mästare på att hjälpa till att räkna på nya uppdrag, skriva offerter, utföra kvalitetskontroller och har en väldigt god relation med både kunder och kollegor. Flexibilitet är en av Milan stora styrkor och Milan har alltid en idé genom att fokusera på möjligheterna och därigenom lösa problemet. Han bidrar även väldigt mycket i företagets gemensamma målMilan är en av de vassaste spjutspetsarna och har utvecklats enormt mycket sedan starten 2016

Zdenko är en trogen och arbetsam medarbetare, som alltid är kunden till lags. Med sin otroligt breda kunskap i golvvård, maskiner av olika slag, höghöjdstäd, fönsterputs och inte minst med de nya metoderna med att hålla borta smittspridning hos våra kunder, visar Zdenko ännu en gång hur värdefull han är för vårt företag och våra kunder. Zdenko har under flera månader ansvarat för att en hel fabrik med ca 1000 arbetande personer sluppit smittspridning av Coronaviruset, vilket verkligen är ett mervärde för kund och de personer som arbetar runt denna fabrik.

Kundpartner nominerat och för tredje året i rad i final i Clean Bright Awards utmärkelse Årets Glansföretag

Kundpartner nominerat och för tredje året i rad i final i Clean Bright Awards utmärkelse Årets Glansföretag

Juryns motivering:

Kundpartner Syd har vuxit kraftigt de senaste fyra åren. All omsättningstillväxt är organisk och dessutom utan offentliga uppdrag. Det som gör att man växer på en tuff marknad är framförallt bolagets kompetenta, proaktiva och serviceinriktade personal. Utförande personal har befogenhet att inte bara ändra på städningens/ servicens utförande utan också att i direkt relation med kunden sälja in extra arbete och kontraktsutökningar. Personalen trivs på arbetet vilket ger en låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Bolaget är värderingsstyrt och värderingarna diskuteras i alla mötesforum. På arbetsplatsträffar under året följs målen upp och kompetenshöjande insatser genomförs. Kundpartner har ett lokalt förhandlat löneavtal med individuell lönesättning, vilket sporrar medarbetarna att utveckla både sig själva och sin arbetsinsats. De individuella mål som alla medarbetare har grundar sig i individens utvecklingsbehov och de mål som arbetslaget har bestämt.