Kundpartner medarbetare kan bli Årets Städare

Kundpartner medarbetare kan bli Årets Städare

Milan Gajic och Zdenko Ramovic är som två av tre finalister i final i Clean Bright Awards utmärkelse Årets Städare, motiv:

Milan är behjälplig i precis allt man i ett städ- och serviceföretag kan råka ut för, såsom specialstädning, reparation av maskiner och nytänkande när det gäller ergonomisk hållbarhet. Behövs det ett nytt redskap för att hantera ett uppdrag lättare så är inte Milan sen med att uppfinna detta, såvida han inte har hittat det hos någon leverantör. Utöver detta är Milan en mästare på att hjälpa till att räkna på nya uppdrag, skriva offerter, utföra kvalitetskontroller och har en väldigt god relation med både kunder och kollegor. Flexibilitet är en av Milan stora styrkor och Milan har alltid en idé genom att fokusera på möjligheterna och därigenom lösa problemet. Han bidrar även väldigt mycket i företagets gemensamma målMilan är en av de vassaste spjutspetsarna och har utvecklats enormt mycket sedan starten 2016

Zdenko är en trogen och arbetsam medarbetare, som alltid är kunden till lags. Med sin otroligt breda kunskap i golvvård, maskiner av olika slag, höghöjdstäd, fönsterputs och inte minst med de nya metoderna med att hålla borta smittspridning hos våra kunder, visar Zdenko ännu en gång hur värdefull han är för vårt företag och våra kunder. Zdenko har under flera månader ansvarat för att en hel fabrik med ca 1000 arbetande personer sluppit smittspridning av Coronaviruset, vilket verkligen är ett mervärde för kund och de personer som arbetar runt denna fabrik.

Kundpartner nominerat och för tredje året i rad i final i Clean Bright Awards utmärkelse Årets Glansföretag

Kundpartner nominerat och för tredje året i rad i final i Clean Bright Awards utmärkelse Årets Glansföretag

Juryns motivering:

Kundpartner Syd har vuxit kraftigt de senaste fyra åren. All omsättningstillväxt är organisk och dessutom utan offentliga uppdrag. Det som gör att man växer på en tuff marknad är framförallt bolagets kompetenta, proaktiva och serviceinriktade personal. Utförande personal har befogenhet att inte bara ändra på städningens/ servicens utförande utan också att i direkt relation med kunden sälja in extra arbete och kontraktsutökningar. Personalen trivs på arbetet vilket ger en låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Bolaget är värderingsstyrt och värderingarna diskuteras i alla mötesforum. På arbetsplatsträffar under året följs målen upp och kompetenshöjande insatser genomförs. Kundpartner har ett lokalt förhandlat löneavtal med individuell lönesättning, vilket sporrar medarbetarna att utveckla både sig själva och sin arbetsinsats. De individuella mål som alla medarbetare har grundar sig i individens utvecklingsbehov och de mål som arbetslaget har bestämt.

Kundpartner Syd AB köper aktierna i Clean Service System i Kristianstad AB

Kundpartner Syd AB köper aktierna i Clean Service System i Kristianstad AB

Bo Jönsson, ägare och VD, säljer sina aktier i Clean Service System till Kundpartner Syd.

Efter en överlämning till den nya ledningen går Bo i pension. Även Clean Service Systems ansvarige arbetsledare i N.O. Skåne och deras säljare slutar i företaget efter överlämning.

”Jag har valt Kundpartner som ny ägare till Clean Service System, då de har samma värderingar som vi har. Med Kundpartner som ägare kommer verksamheten i Clean Service System att utvecklas ytterligare” säger Bo Jönsson.

Ny VD för Clean Service System blir Peter Rehnström, tillika VD och majoritetsägare i Kundpartner Syd.

Vi är glada att vi har fått Bos förtroende och möjlighet att köpa Clean Service System, som vi upplever är ett mycket välskött företag där man i många delar ligger mycket långt framme jämfört med resten av branschen. Förvärvet innebär att Kundpartner stärker sin marknadsandel i N.O. Skåne och i Malmö.

Clean Service System har en årsomsättnng på ca 10 Mkr. Kundpartner kommer i år att omsätta ca 55 Mkr. Clean Service System kommer att fusioneras in i Kundpartner under hösten.

Få ner smittorisken!

Få ner smittorisken!

Handsprit gör inte mycket nytta på toaletter där tvål är en fullt tillräcklig metod, i fall tvålen används rätt. Enligt ett flertal undersökningar tvättar ungefär hälften av toalettbesökare sina händer med tvål och vatten. Sensorstyrd tvålbehållare kan få fler att använda tvål eftersom det är enklare och mer hygieniskt att använda den än mekaniska tvålbehållare. Om det slarvas med handtvätt efter toalettbesök innebär det att dörrhandtag och andra gemen­samma ytor som t ex mikrovågsugnar och kylskåpshandtag också är en smittorisk! Vi får nu in fler och fler kunder som köper desinficering av dörrhandtag och andra utsatta ytor, samt även köper in handsprit till matplatser och konferensrum. Läs gärna mer på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/handhygien/

http://www.mynewsdesk.com/se/berendsen/pressreleases/6-av-10-tvaettar-inte-haenderna-efter-toalettbesoek-paa-arbetsplatsen-1264717

Thomas Keifer ny styrelseledamot i Kundpartner

Thomas Keifer ny styrelseledamot i Kundpartner

Thomas Kefier förstärker Kundpartners styrelse. Thomas har tidigare gjort tillväxtresor bland annat som VD med Atea och Kjell & Company´. Han har även en gedigen styrelsekompetens. Thomas förstärker styrelsen med kompetens och erfarenhet inom nationell tillväxt, ledning och marknad.