Smittspridning ställer höga krav på städning och hygien.

Smittspridning ställer höga krav på städning och hygien.

Städning med torra metoder minskar antalet mikropartiklar i luften. Så gör även minskad dammsugning. Kontinuerlig rengöring i utrymmen där många vistas, exempelvis med desinficering via elektrostatutrustning, gör att vi snabbt når väldigt bra resultat.

Kundpartner hjälper till att hålla alla arbetsplatser rena och därmed eventuell smittspridning på behörigt avstånd.

Vill du också ha en renare och friskare arbetsmiljö?
https://kundpartner.se/kontakt/