Kundpartner Syd AB köper aktierna i Clean Service System i Kristianstad AB

Kundpartner Syd AB köper aktierna i Clean Service System i Kristianstad AB

Bo Jönsson, ägare och VD, säljer sina aktier i Clean Service System till Kundpartner Syd.

Efter en överlämning till den nya ledningen går Bo i pension. Även Clean Service Systems ansvarige arbetsledare i N.O. Skåne och deras säljare slutar i företaget efter överlämning.

”Jag har valt Kundpartner som ny ägare till Clean Service System, då de har samma värderingar som vi har. Med Kundpartner som ägare kommer verksamheten i Clean Service System att utvecklas ytterligare” säger Bo Jönsson.

Ny VD för Clean Service System blir Peter Rehnström, tillika VD och majoritetsägare i Kundpartner Syd.

Vi är glada att vi har fått Bos förtroende och möjlighet att köpa Clean Service System, som vi upplever är ett mycket välskött företag där man i många delar ligger mycket långt framme jämfört med resten av branschen. Förvärvet innebär att Kundpartner stärker sin marknadsandel i N.O. Skåne och i Malmö.

Clean Service System har en årsomsättnng på ca 10 Mkr. Kundpartner kommer i år att omsätta ca 55 Mkr. Clean Service System kommer att fusioneras in i Kundpartner under hösten.