Vi gör våra kunder friskare.

Kundpartners kompetens och koncept inom städning bidrar till en friskare inomhusluft vilket ger friskare och mer produktiv personal. För att säkerställa inomhusluften mäts den med partikelmätare där även kunden kan se mätvärdena.

Rena lokaler

Vi städar alla typer av lokaler i de flesta olika verksamheter, exempelvis kontor, skolor, butiker, läkarmottagningar, produktionsanläggningar med mera.

Bygglogistik

En yrkesmedarbetare på ett byggföretag bär material i genomsnitt 20-30% av sin arbetstid. Vi kan minimera detta genom att vår personal tar emot alla leveranser och placerar materialet på rätt plats.

Arbetsmiljö.

Vi vistas 90-95% av tiden inomhus, på jobbet eller hemma, därför är det mycket viktigt med bra luft i vår innemiljö. Studier visar att inomhusluften oftast är mycket sämre än utomhusluften. Mikropartiklar som vi andas in har en långsiktig negativ påverkan i form av bl a luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Kundpartner anser att det är hög tid att, tillsammans med våra kunder, hitta lösningar som kan förebygga och begränsa de långsiktiga hälsoriskerna.

Nytt hos oss.

Göteborg

Herkulesgatan 3A
417 03 Göteborg

Karlskrona

Slottsvägen 11
371 62 Lyckeby

Malmö

Ystadsvägen 22H
214 30 Malmö

Kristianstad

Industrigatan 50
291 36 Kristianstad

Halmstad

Kristinehedsvägen 27
302 44 Halmstad

Stockholm

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö

Helsingborg

Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa