Miljöarbete

Kundpartner har ambitionen att genomföra miljöcertifiering enligt iso 14001 under 2018. Internrevisioner genomförs under kvartal 1 och 2, för att säkerställa att verksamheten lever upp till gällande krav.

I Kundpartners miljöpolicy står det att vi ska:

  • Möta våra kunders krav och förväntningar på säkra och miljöanpassade servicekoncept
  • Bedriva ett aktivt miljöarbete, där vi arbetar förebyggande i syfte att minimera miljöpåverkan
  • Arbeta med en helhetssyn där vi har en god kunskap om våra produkter och metoder
  • Kontinuerligt utveckla och förbättra Kundpartner Syds verksamhet
  • Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter

Kontakta oss

Kundpartner Syd AB
Tel 042-26 33 64
info@kundpartner.se


Helsingborg
Gravörgatan 21
253 60 Ramlösa


Malmö
Baragatan 11
212 28 Malmö


Göteborg
Lindholmspiren 11
417 56 Göteborg


Kristianstad
Vendesgatan 1C
291 53 Kristianstad

-