Lisa Paulsson blir 1/10 ny verksamhetsledare för Kundpartners verksamhet i N.O. Skåne med omnejd. Lisa arbetar i dag på Bromöllabolagen som marknads- och driftsansvarig för Bromölla Fritidscenter. Hon sitter även i styrelsen för Nyföretagarcenter i Bromölla. Lisa kommer att ha kontorsplats på vårt kontor som vi öppnar i Kristianstad den 1/9.

Vår nuvarande verksamhetsledare Susanne Johansson byter tjänst och kommer att arbeta med försäljning, större uppstarter och övergripande kvalitetsfrågor.

Vi önskar dem bägge lycka till med sina nya tjänster.