Kundpartner är nu klar för certifiering enligt ISO 14001. Efter vår externa miljörevision hade vi enbart två mindre avvikelser som nu är åtgärdade. Vår verksamhet ute hos kund fick av den externa revisorn med beröm godkänt.