Internservice och vaktmästeri

 MG 6671 web
Vi tar hand om service och skötsel av befintliga kaffe- och varuautomater.
Genom oss kan ni även leasa olika automater med ett fullserviceavtal. Enkelt och lätt.
Några exmpel på tjänster:

• Receptionsservice
• Konferensservice
• Frukostservice
• Post och budservice
• Yttre miljöservice
• Fastighetsservice
• Källsortering
• Kontorsservice
• Automatservice