Våra värderingar


Personalen är vår främsta resurs.

Kvalitén på vår verksamhet är helt beroende av vår personals motivation och förmåga.

Utveckling och förnyelse föder framgång.
För att lösa dagens problem och utmaningar krävs morgondagens lösningar.

Fokusera på möjligheter och lös problemen.
Fokus på hinder skapar hinder, fokus på möjligheter ger lösningar.

Det skall vara roligt att gå till jobbet.
Motiverad personal som trivs innebär en låg personalomsättning och minskad sjukskrivning.

Ta ansvar för din egen arbetsinsats.
Medarbetare som fokuserar på sin egen arbetsinsats och sina egna möjligheter utvecklar sig själva och verksamheten.

 varderingar   varderingar 2