Vår miljöpolicy


Vi skall möta våra kunders förväntningar och krav på säkra och miljöanpassade servicekoncept. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete inom alla våra verksamhetsområden, där vi arbetar förebyggande i syfte att minimera miljöpåverkan. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där vi har god kunskap om våra produkter och metoder. Vi skall kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet som skall bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.kundpartner lokal   miljo web