Kvalitet


Hos oss strävar vi ständigt efter att bli bättre på alla plan. En viktig ingrediens i denna process är att jobba med kvaliteten. Vi har därför satt upp 3 viktiga punkter som skapar målbilden för vårt arbete.

KUNDERNA
Vi skall alltid ha nöjda kunder.

PERSONALEN
Alla medarbetare skall vara engagerade och kunna ta ansvar för utvecklings- och förbättringsarbetet.

KVALITET OCH SÄKERHET I ARBETET
Vi skall ha ett brett kvalitetstänkande och arbeta med ständiga förbättringar i hela företaget.

 

 MG 6685 web   kvalitet 3